Voorwaarden

Blaricumsebuurtjes.nl is een website die gratis ter beschikking wordt gesteld aan de inwoners van Blaricum. Doel van de website is om - zonder beloning - iets positiefs voor elkaar te kunnen betekenen. Om dat doel te kunnen realiseren, zijn er wel een aantal voorwaarden: 

Omgang met elkaar

Gebruikers zijn verplicht op een beschaafde manier met elkaar om te gaan en zich te onthouden van handelingen die onrechtmatig zijn of de belangen van andere gebruikers kunnen schaden. Afwijkingen hiervan kunnen gemeld worden bij de ‘cirkelaar’ (zie hieronder bij ‘veiligheid’) of bij info@blaricumsebuurtjes.nl. Berichten die wij als ongewenst, commercieel of onbetamelijk ervaren, zullen we zonder overleg verwijderen.

Veiligheid

Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit. Zo heeft de website een SSL certificaat voor veilige data-overdracht. U kunt alleen op het prikbord kijken als ingelogd bent in uw eigen buurtcirkel. En om lid van een buurtcirkel te worden, moet u een aantal gegevens opgeven, zoals uw eigen naam, adres en emailadres. Elk netwerk heeft een ‘cirkelaar’, die aanmeldingen beoordeelt voordat een buurtbewoner tot de buurtcirkel wordt toegelaten. U hoeft dus niet bang te zijn dat ‘vreemden’ kunnen zien wat er in uw buurtcirkel gebeurt.

Berichten zijn niet vindbaar via Google.

Privacy

Gegevens van leden van deze website worden niet gedeeld met derde partijen. Wij zijn in uitzonderlijke gevallen verplicht gerichte gegevens over te dragen aan politie en justitie wanneer zij daarom vragen. Dit kan alleen als de informatie nodig is om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen. In andere gevallen zijn wij niet verplicht gegevens te verstrekken en zullen dat dan ook niet doen.

Aansprakelijkheid

Blaricumse Buurtjes is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade.

Voor uw eigen veiligheid

Denkt u bij het aanbieden van vervoer aan uw inzittendenverzekering. En geef nooit uw persoonlijke gegevens zoals pincodes, bankgegevens, Burgerservicenummer, DIGID, kopie paspoort of rijbewijs aan anderen.

Niet voor commercieel gebruik

Deze site is niet bedoeld voor commerciële doeleinden. Zien wij toch commerciële aanbiedingen verschijnen, dan zullen we die onmiddellijk verwijderen.

Vergoeding

Het gebruik van de website is kosteloos. Er is geen vergoeding voor de door u aangeboden of gevraagde diensten, tenzij u andere afspraken met elkaar maakt.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, zoals vormgeving, teksten, foto’s, merk, domeinnaam berusten bij de intiatiefnemers van Blaricumse Buurtjes.