Over ons

Blaricumse Buurtjes is een privé initiatief van 3 inwoonsters van Blaricum. Joke Lanphen (huisarts), Marion Klerken (vormgeefster) en Marion de Vries (communicatie-adviseur). In een participatiemaatschappij streven we naar zelfredzaamheid. Op vele fronten. Je kunt elkaar daar ook bij helpen. Maar dan moeten vraag en aanbod elkaar wel weten te vinden. Daarvoor is deze website opgericht.

De website is initieel gefinancierd door Stichting de Blarickhof. Deze Stichting heeft als doel om vernieuwende initiatieven en projecten in de eerstelijnsgezondheidszorg te subsidiëren. Voornamelijk ten behoeve van de inwoners van het dorp Blaricum. www.stichtingdeblarickhof.nl.

Nieuwe leden werven

Wij zullen de komende tijd zoveel mogelijk mensen attenderen op de website blaricumsebuurtjes.nl. Dat doen we via Hei & Wei, aanwezigheid op Blaricumse activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten. U kunt ons daarbij helpen door anderen op dit initiatief te wijzen. En heeft u daarvoor een flyer nodig, vraag die dan aan bij info@blaricumsebuurtjes.nl.